Tag:

Uchwała

Powiązane

Zarządzanie firmą

Spółka z o.o. - wypłata dywidendy

Spółki z o.o., których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z początkiem kwietnia weszły w okres sprawozdawczy, który potrwa do końca czerwca. Podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinna zostać podjęta uchwała o podziale zysku albo uchwała o pokryciu straty.

Czy gmina może zakazać sprzedaży alkoholi na stacjach paliw? Ważny wyrok NSA

Samorządy mają prawo do wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży mocnych alkoholi na lokalnych stacjach paliw. Muszą tylko wybrać dobrą podstawę do podjęcia takiej uchwały.

Spółka z o.o. – zwyczajne zgromadzenie wspólników a prawo do informacji

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (Sp. z o.o.) których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z początkiem kwietnia weszły w okres sprawozdawczy, który potrwa do końca czerwca. W tym czasie, wspólnicy powinni wykazać się aktywnością w zasięgnięciu informacji o stanie spółki.

Kto reprezentuje spółkę z o.o. przy zawarciu umowy z członkiem jej zarządu?

Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może, na podstawie uchwały, umocować członka zarządu spółki do zawarcia umowy z innym członkiem zarządu. Powołanie do reprezentacji spółki pełnomocnika w osobie innego członka zarządu nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności czynności prawnej, dokonanej z jego udziałem.

Kiedy można zrezygnować z przetargu

Rada miejska może odstąpić od trybu przetargowego jedynie w odniesieniu do umów, względem których ten tryb powinien zostać zastosowany.

Nocna prohibicja może objąć jedno osiedle

Ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy nie musi dotyczyć terenu całej gminy. Wyrok w sprawie nocnej prohibicji wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Tomasz Pietryga: Referendarz nie kłania się ministrowi

Odwaga referendarza sądowego podejmującego decyzję w sprawie likwidacji Polskiego Radia mogłaby zawstydzić wielu sędziów. Minister Sienkiewicz w jej recenzowaniu posunął się odrobinę za daleko.

Sprzeczność z dobrymi obyczajami uchwały ograniczającej działalność wspólnika mniejszościowego

Dobre obyczaje narusza uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników mająca spowodować ingerencję w relacje między pozwaną spółką i powódką, jako jej wspólnikiem mniejszościowym, ale i w stosunki na rynku, na którym działają obie spółki, która ogranicza działalność wspólnika produkującego ten sam asortyment, w sytuacji gdy to powódka przekazała pozwanej know-how oraz kontrakty handlowe.

Likwidacja spółki z o.o. – procedury, obowiązki prawne i podatkowe

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sformalizowanym procesem, mającym na celu z jednej strony zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności i upłynnienie majątku spółki, a z drugiej – zaspokojenie wierzycieli albo zabezpieczenie ich roszczeń z majątku likwidowanej sp. z o.o..

Pełnomocnik w konflikcie z menedżerem spółki

Spółka w sporze z członkiem zarządu znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji merytorycznej i formalnej.