Tag: Mieszkanie dla młodych (MDM)

Powiązane

Nieruchomości

Hipsterski pomysł rządu na mieszkania

Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi tworzenie w Polsce kooperatyw mieszkaniowych. Kooperatywa to grupa osób fizycznych działających wspólnie na podstawie umowy.