Tag: Krajowa Informacja Skarbowa

Pracujący senior może zaoszczędzić na podatku

Ulga dla zarabiających emerytów nie zawsze się opłaca. Fiskus daje jednak swobodę w jej użyciu. Można z niej zrezygnować w trakcie roku, np. po przekroczeniu limitu dochodów zwolnionych z PIT, i zacząć pobierać świadczenia.

Ulga nie tylko dla właścicieli aut

Niepełnosprawny odliczy wydatki na używanie samochodu, nawet gdy jego małżonek jest wymieniony w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu, ale mają wspólność majątkową.

Mniej obowiązków z zakresu cen transferowych dla sprzedawców

Jeżeli rzeczywistym właścicielem jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, to weryfikacji pod kątem powstania obowiązku raportowania co do zasady podlegają wyłącznie transakcje zakupowe.

Fiskus ogranicza zwolnienie z podatku od darowizn

Córka zapłaci podatek, jeśli ojciec, kupując dla niej nieruchomość, przeleje pieniądze bezpośrednio na konto sprzedającego.

Podatnik wybierze które udziały umarza

Podmiot zbywający udziały w celu ich dobrowolnego umorzenia jest uprawniony do wyboru w jakiej kolejności będzie je zbywał, a w konsekwencji ma prawo do przypisania odpowiedniego kosztu uzyskania przychodu z ich zbycia, zależnego m.in. od sposobu w jaki je nabył.

Skarbówka nie chce podatku od samorządowej dotacji

Gmina nie musi wystawiać informacji PIT-11 osobie fizycznej, której dofinansowała budowę przyłącza kanalizacyjnego. Takie wsparcie jest zwolnione z daniny.

Zmiana formy prawnej spółki – czy przekształcając trzeba zapłacić podatek VAT?

Czy przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną spowoduje konieczność rozliczenia podatku VAT od takiej czynności? Odpowiedź znajdziemy w interpretacji podatkowej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.