Tag:

plik JPK

Powiązane

Podatki

Julita Karaś-Gasparska: Duże zmiany, duże wyzwania

W nadchodzących miesiącach podatników czeka sporo wyzwań związanych z globalnym podatkiem minimalnym, obowiązkowym KSeF i raportowaniem JPK_CIT.

Julita Karaś-Gasparska: JPK_CIT już niebawem

Przed nami kolejny etap cyfryzacji w rozliczeniach podatkowych. Część podatników CIT, których rok podatkowy rozpocznie się po 2024 r., będzie musiała raportować skarbówce dane z ksiąg rachunkowych już za 2025 r.

Czy członkowie grup VAT muszą przesyłać organom podatkowym dodatkową ewidencję?

Jeżeli podmioty zdecydują się na utworzenie grupy VAT, wówczas koniecznym stanie się prowadzenie elektronicznej ewidencji czynności wewnątrzgrupowych przez każdego z jej członków oraz obowiązek comiesięcznego raportowania ewidencji w postaci JPK GV do organów podatkowych.

Podatki w erze digital – czy transparentność okaże się wyzwaniem

Transformacja procesu raportowania podatkowego najszybciej postępuje w obszarze VAT. Od lat podejmowane są działania zwiększające automatyzację, m.in. zastąpienie deklaracji papierowych elektronicznymi czy wprowadzenie JPK i e-faktur.

KSeF jako nowe narzędzie do weryfikacji transakcji

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), choć chwilowo odroczone przez Ministerstwo Finansów, jest nieuniknione. Nowe zasady wystawiania faktur, mające wejść niebawem w życie, zrewolucjonizują sposób prowadzenia działalności gospodarczej.

Zrównoważony rozwój – chwilowy trend czy nowa rzeczywistość

Nieuwzględnienie priorytetów ESG w strategiach firm może negatywnie wpłynąć nie tylko na wizerunek firmy, ale także na koszty jej funkcjonowania oraz cały proces biznesowy.

Moment korekty pliku JPK w zakresie czynności nieopodatkowanej VAT

O ile, wystawianie faktur VAT korygujących spowodowanych m.in. udzieleniem rabatu na dany towar/usługę nie budzi wątpliwości, o tyle wiele wątpliwości istnieje w sytuacjach, w których podatnik koryguje wystawioną uprzednio fakturę VAT oraz złożony plik JPK, gdzie wykazał podatek należny, a transakcja taka stanowiła czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT.

Rozliczanie zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym

Podatnicy VAT czynni dokonują czynności opodatkowanych VAT, w odniesieniu do których są zobowiązani wykazać podatek należny. Z drugiej strony, nabywają także towary i usługi. Jeżeli nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT, podatnikom przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

JPK: Ważne są regulacje przejściowe

Polski Ład zawiera przepisy przejściowe, które określają kiedy podatnicy będą musieli po raz pierwszy przesłać księgi, ewidencje i wykazy w pliku JPK.

Księgi i ewidencje trzeba będzie przesyłać w pliku JPK

Na wejście w życie czekają przepisy nakładające obowiązek przesyłania ksiąg, ewidencji i wykazów w pliku JPK. 1 lipca br. nieco je zmodyfikowano i po raz kolejny przesunięto datę ich wejścia do porządku prawnego.