Tag:

SSE

Powiązane

Firmy

PAIH utworzy w regionach sieć Polskich Biur Handlowych

Będą to placówki wewnątrzkrajowe. Ma być ich 12. Pracownicy biur mają zadbać o rozpoznawalność Agencji w regionach i wsparcie firm z sektora MŚP w ekspansji zagranicznej.

Działalność strefowa jest zwolniona z CIT pomimo pracy zdalnej

Działalność wykonywana na terenie SSE nie oznacza nieprzerwanej, fizycznej obecności pracowników na jej obszarze. Dochód z działalności prowadzonej przez spółkę na podstawie zezwoleń podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym także wtedy, gdy pracownicy świadczą pracę z innego miejsca niż siedziba spółki.

Podwójna korzyść nie ma podstaw prawnych

Każdy z wydatków poniesionych na cele rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej, w oparciu o który ustala się wielkość dochodu wolnego od podatku, może być rozliczony tylko raz.

Aktualizacja podejścia organów do rozliczeń strefowych

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się skorzystać ze zwolnienia podatkowego w ramach specjalnych stref ekonomicznych i Polskiej Strefy Inwestycji muszą liczyć się z koniecznością weryfikacji stosowanych przez nich rozliczeń strefowych. W ostatnim czasie ukazały się bowiem zarówno nowe przepisy jak i indywidualne interpretacje podatkowe, które będą je dodatkowo komplikować.

Ile specjalnych stref, tyle ewidencji

Spółka powinna rozliczać dopuszczalny limit pomocy publicznej odrębnie dla każdej specjalnej strefy ekonomicznej, nawet gdy te znajdują się na terenie jednego województwa.

Jak korzystać z ulgi B+R w specjalnej strefie ekonomicznej

Przy wykładni przepisów dotyczących rozliczania wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową trzeba stosować dyrektywę interpretacyjną nakazującą rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika.

Fiskus naciąga przepisy, żeby rozszerzyć ograniczenie

Przy wyliczaniu limitu z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, a także nadwyżki ponad ten limit nie należy uwzględniać przychodów i kosztów ze źródeł, z których dochód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest od niego wolny.

Konsekwencje utraty zezwolenia

Czy zwrot nigdy nie uzyskanego wsparcia może grozić przedsiębiorcy, któremu cofnięto zezwolenie strefowe?

Piechowiak: Inwestorzy będą mogli zaliczyć wydatki na OZE do kwalifikowanych

Rok 2021 był rekordowy jeśli idzie o napływ zagranicznych inwestycji do Polski. Do inwestowania ruszył też sektor MŚP i co ważne coraz więcej projektów jest ulokowanych na wschodzie kraju – mówi Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii.

Nowy rower jest cool

- To, co mi się bardzo podoba w Polsce, a zwłaszcza w Mielcu, to jest podejście ludzi, że nie ma rzeczy niemożliwych - mówi Marcin Piątkowski, założyciel i prezes Jam Vehicles LTD, pomysłodawca innowacyjnego roweru JIVR.