Anna Migdalska

From industry straight to radiators

Heat generated from production can be used for heating houses.

Everything starts with a project

Creating circular economy requires cooperation between business, administration and the society.

Every kind of waste is a valuable resource

Coca-Cola reduces water consumption and CO2 emissions and is involved in the collection and recycling of used packaging.

Forests for the climate

We have more and more forests that produce oxygen, absorb carbon dioxide and mitigate the climate change.

Każdy odpad to cenny surowiec

Coca-Cola zmniejsza zużycie wody i emisję CO2, angażuje się też w zbiórkę i recykling zużytych opakowań.

Wszystko zaczyna się od projektu

By stworzyć GOZ, potrzebna jest współpraca biznesu, administracji i społeczeństwa.

Z przemysłu prosto do kaloryferów

Ciepło powstałe w wyniku produkcji można wykorzystać do ogrzewania domów.

Lasy dla klimatu

Mamy coraz więcej lasów, które produkują tlen, pochłaniają dwutlenek węgla i łagodzą klimat – mówi Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Las pochłonie dwutlenek węgla

Nowy projekt ochrony klimatu: leśne gospodarstwa węglowe.

Małgorzata Zdzienicka-Grabarz: Ludzie muszą się szanować

Odpowiedzialne finansowanie to trzymanie się wartości – mówi Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, Bank BGŻ BNP Paribas.