Krzysztof Lipiński

Nowa uproszczona restrukturyzacja – na czym polega?

Z końcem listopada 2021 r. skończyła się era uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Nowe przepisy zmodyfikowały dotychczasowe postępowanie o zatwierdzenie układu. Co to w praktyce oznacza? Na czym polega nowa uproszczona restrukturyzacja?

Upadłość konsumencka – plan spłaty wierzycieli

Obecnie każda niewypłacalna osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może ogłosić upadłość konsumencką.

Czy zawarcie układu jest opłacalne dla wierzyciela?

Wiele zostało napisane o restrukturyzacji i o jej zaletach, widzianych jednak z perspektywy dłużnika. Rosnące obecnie problemy polskich przedsiębiorców powodują zwiększoną liczbę postępowań restrukturyzacyjnych. Zasadnym zatem jest poświęcenie uwagi wierzycielom i udzielenie odpowiedzi na pytanie czy zawarcie układu jest opłacalne dla wierzyciela? W niniejszym artykule odpowiemy zatem na najważniejsze z perspektywy wierzyciela pytanie, czyli CO JA Z TEGO BĘDĘ MIAŁ?

Przedawnienie roszczenia, a jego zapłata

Przedawnienie roszczenia o zapłatę nie powoduje wygaśnięcia wierzytelności i dłużnik może wciąż dokonać zapłaty.

Windykator w miejscu pracy – czy to możliwe?

Windykator w miejscu pracy to spory problem. Czy takie wizyty to standard? Ekspert wyjaśnia.

Dane osobowe byłych dłużników – ile może je przetwarzać?

Czy dane osobowe dłużnika powinny zostać usunięte, gdy spłaci on dług czy nadal można je przetwarzać? Prawnik wyjaśnia.

RODO: przetwarzania danych osobowych a windykacja należności

- Czy osoba windykowana może odmówić przetwarzania jej danych przez firmę windykacyjną, powołując się na przepisy RODO?