Arkadiusz Jaraszek

Zmowa w przetargu: firma może stracić miliony

Przedsiębiorcy, którzy zawierają umowy o wysokości oferowanych cen lub podziale rynku, popełniają przestępstwo. Grozi za nie do trzech lat więzienia. Prezes UOKiK może nałożyć karę do 10 proc. przychodu firmy. Sąd ma prawo zakazać jej ubiegania się o publiczne kontrakty.

Odpowiedzialność karna inwestora za prowadzenie budowy bez pozwolenia lub zgłoszenia

Uproszczenia procesu budowlanego nie wyeliminowały wszystkich obowiązków inwestorów. Nadal prowadzenie budowy bez wymaganego pozwolenia czy zgłoszenia jest przestępstwem zagrożonym karą nawet dwóch lat więzienia.

Bez gotówki nie ma pożyczek. Parabanki muszą mieć co najmniej 200 tys. zł kapitału własnego.

Parabanki muszą mieć co najmniej 200 tys. zł kapitału własnego. Środki na jego pokrycie nie mogą pochodzić z kredytu, pożyczki, emisji obligacji lub ze źródeł nieudokumentowanych.

Kosztowne zachowania korupcyjne w biznesie

Zabronione jest przyjmowanie korzyści majątkowych za nadużycie uprawnień, które może wyrządzić firmie szkodę. W prawie co piątym przedsiębiorstwie dochodzi do tego typu nadużyć. Przynosi to ogromne straty finansowe firmom i gospodarce.

Tajemnica bankowa także w firmach pożyczkowych

Nawet 1 mln zł grzywny oraz trzy lata więzienia grozi pracownikowi firmy udzielającej tzw. chwilówek, który upubliczni informacje o klientach. To skutek nowych przepisów obowiązujących od marca. Surowe kary grożą też za prowadzenie takiej działalności bez posiadania dużego kapitału własnego.

Kiedy urzędnik odpowie za poświadczenie nieprawdy w dokumencie

Pracownik administracji, który w oryginalnym dokumencie potwierdza okoliczności, które w rzeczywistości nie miały miejsca, popełnia przestępstwo. Grozi za to kara więzienia do pięciu lat.

Co grozi za działalność parabankową bez zezwolenia

Gromadzenie środków pieniężnych innych osób w celu udzielania kredytów, pożyczek lub obciążania ich ryzykiem w inny sposób bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego jest przestępstwem. Grozi za to bardzo surowa grzywna – nawet 10 mln zł. Sprawca może też trafić do więzienia nawet na pięć lat.

Firmy udzielające chwilowych pożyczek pod większą kontrolą

Nie tylko maksymalne odsetki, ale też limity pozaodsetkowych kosztów kredytów i pożyczek obowiązują od 11 marca. Nadal przedsiębiorcy pożyczającemu komuś pieniądze na zbyt duży procent grożą nawet trzy lata więzienia.

Firma odzyska pieniądze utracone na skutek oszustwa

Jeżeli przestępca naprawi szkodę, to prokurator umorzy śledztwo. Pozwala to na szybkie niwelowanie strat powstałych na skutek czynów zabronionych.

Zasady pozbawienia firmy korzystania z lokalu usługowego

Zmuszenie lokatora do opuszczenia mieszkania od początku tego roku jest przestępstwem. Dodatkowa ochrona nie przysługuje jednak właścicielom firm korzystających z lokali usługowych czy użytkowych.