Mor Mor

„W strachu przed antymaterią. 1381 cytatów”: Tako rzecze Lem

Autor „Solaris” na początku drogi wykazywał animusz pozytywistyczny, który potem słabł, aż przemienił się w utyskiwanie na rodzaj ludzki.