Aleksandra Cupryk

Rynek nieruchomości: trendy i wyzwania

Największy wpływ na decyzje inwestorów miały rosnąca inflacja oraz stopy procentowe, co przełożyło się na spadek wolumenu transakcji – piszą eksperci CRIDO.