Tomasz Sikorski

Piątka dla nauki, czyli pięć filarów reformy państwowych uczelni wyższych

Polskie uczelnie wyższe nie dogonią zagranicznych bez reform i zmiany myślenia w samym środowisku naukowym – apel naukowców i senatora Kazimierza Michała Ujazdowskiego