Tomasz Sieniow

Tomasz Sieniow: Referendum - między amnezją a manipulacją

Każdy uchodźca podlegający relokacji przebywa na terytorium UE legalnie. O czwartym pytaniu referendalnym dotyczącym relokacji uchodźców.