Jake Poller

Jake Poller. Huxley. Biografia

Aldous Huxley był przerażony tym, co działo się zarówno w USA, jak i w Związku Radzieckim: robotników przemysłowych pozbawiano indywidualności, co było pokłosiem wdrażania programów podnoszenia wydajności, w założeniach których ludzie byli maszynami.