Małgorzata Bonarowska

Zmiany ewolucyjne czy jednak kolejna rewolucja?

Sprawdźmy, jaka przyszłość czeka europejski rynek e-commerce.