Małgorzata Szejnert

Małgorzata Szejnert o Andrzeju Ziemilskim: Góry i tajemnica

Należał do środowiska, dla którego góry były schronieniem i rekompensatą za to, co czekało na dole – urodzonego 100 lat temu socjologa, pisarza, taternika Andrzeja Ziemilskiego wspomina pisarka i reporterka.