Wojciech Kobyliński

Czy kapitalizm da się naprawić?

Główny cel działania przedsiębiorstw coraz częściej nie jest już postrzegany tylko jako maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy. Dziś istotna wydaje się też jego odpowiedzialność społeczna i środowiskowa. Ale czy idee takie jak ESG są lekiem na efekty uboczne kapitalizmu, czy jedynie ładnie opakowanym placebo?