Krzysztof Schulz

Krzysztof Schulz: Już wkrótce będą nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Czy nowe przepisy w dyrektywie AML zwiększą jawność informacji o beneficjentach rzeczywistych?

Gmina już nie otrzyma informacji o saldzie rachunku

Praktyka przekazywania danych o pieniądzach w banku była krytykowana nie tylko dlatego, że są to dane wrażliwe, ale głównie z powodu, że do dziedziczenia środków przez gminy nie dochodziło.