Michel Onfray

Michel Onfrey. Autodafe. Sztuka unicestwiania książek

Stany Zjednoczone od dawna dążą do wymazania i unicestwienia Francji. Chodzi o porzucenie wartości wyznawanych od wieków na Starym Kontynencie na rzecz nowego świata, zglobalizowanego i kosmopolitycznego, wielokulturowego i skolonizowanego.