Bartosz Łabęcki

AI podniesie efektywność i produktywność w firmie IT, ale i wygeneruje ryzyka prawne

Przyzwolenie na nieskrępowane korzystanie przez personel z generatywnej AI wiąże się z różnorodnymi zagrożeniami natury prawnej. Najistotniejszym problemem dla biznesu może być respektowanie zasad wynikających z prawa własności intelektualnej.

Sztuczna inteligencja: by przepisy spełniły cele, warto poznać zdanie biznesu

Odpowiedzialność za szkody to jedna z trzech najważniejszych barier w stosowaniu technologii.