Mariusz Mazepus

Negocjacje i renegocjacje kontraktów w branży hotelarskiej

Sposobem na zmianę umów przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością może być wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Ważnym czynnikiem, od którego zależy jego powodzenie, są negocjacje z wierzycielami.

Negocjacje i renegocjacje umów w branży deweloperskiej

Renegocjowanie zawartych już umów jest dużo trudniejsze niż ustalanie warunków niezawartych jeszcze kontraktów. Dlatego, podczas planowania inwestycji, tak istotnym jest położenie głównego nacisku na szczegółowe negocjowanie postanowień przyszłych umów.

Waloryzacja czynszu w czasach inflacji

Zabezpieczenie w umowie, negocjacje albo spór sądowy