Marina Dubakina

W Ikei tworzymy biznes odpowiedzialny za ludzi i planetę

W Ikei wiemy, że walka ze zmianą klimatu jest naszym obowiązkiem, a nasi klienci i pracownicy oczekują od nas konkretnych działań. Mamy świadomość wpływu, jaki wywieramy na otoczenie na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.

At IKEA, we create a business that is responsible for people and the planet

At IKEA, we know that fighting climate change is our responsibility, and our customers and employees expect concrete actions from us. We are aware of the impact we have on the environment locally, nationally, and globally.