Jakub Szmelcer

Jak skutecznie odnaleźć dłużnika?

Doręczenie pozwanemu dłużnikowi pierwszej korespondencji w sprawie jest kluczowe dla możliwości podjęcia dalszych czynności windykacyjnych. W praktyce nastręcza to wielu problemów - stronom, ich pełnomocnikom oraz orzekającym.

Nie trzeba płacić za niezamówione usługi

Przedsiębiorcy nie mogą zamieszczać w pakietach usług, o których nie informują wyraźnie konsumentów. Takie praktyki znalazły się pod lupą Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Klauzule inflacyjne pod lupą UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi czynności wyjaśniające dotyczące tzw. klauzul inflacyjnych, stosowanych w umowach zawieranych z konsumentami przez dostawców usług telewizji i internetu. Na przedsiębiorców działających niezgodnie z prawem, mogą zostać nałożone wysokie kary.

Kupujesz pozytywne opinie o produktach lub usługach? Możesz mieć problemy

Dyrektywa Omnibus i implementujące ją polskie przepisy chronią konsumentów przed praktykami, które mogą wpływać na ich decyzje zakupowe w sposób nieuczciwy. Przedsiębiorcom, którzy nie stosują nowych przepisów grożą wysokie kary od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czy piosenka może być reklamą – rzecz o wyrobach tytoniowych w mediach

Ustawy mają w założeniu chronić odbiorców mediów przed niepożądanymi skutkami kontaktu z treściami promującymi produkty, od których mogą oni się potencjalnie uzależnić. Stosowanie tych przepisów w praktyce nie jest jednak proste.

Banaszczyk, Szmelcer: Nowe oznaczenia programów w serwisach VoD

W serwisach VoD pojawiły się nowe oznaczenia informujące o rodzajach programów mogących negatywie wpływać na małoletnich.