Małgorzata Knauff

Małgorzata Knauff

Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor w Szkole Głównej Handlowej.

Specjalizuje się w teorii gier, organizacji rynków, ekonomii edukacji oraz teorii decyzji.