Joanna Zaremba--Stanulewicz

Joanna Zaremba-Stanulewicz: Dobro dzieci w cieniu ideologii

Czy od dnia wejścia w życie nowelizacji zniknie nagle przemoc w rodzinie?