Tomasz Długozima

Odkażanie samochodów służbowych – czy jest obowiązkowe?

Korzystanie z samochodów służbowych podczas pandemii koronawirusa skomplikowało się ze względu na ryzyko zakażenia. Czy pracodawca ma w związku z tym nowe obowiązki?

Odmowa pracy w biurze z obawy przed koronawirusem

Wielu pracowników obawia się zarażeniem koronawirusa i wolałoby pracować w domu niż w biurze. Czy w sytuacji gdy pracodawca nie proponuje im pracy zdalnej mogą odmówić pracy w biurze?

Czy pracodawca może zabronić noszenia maseczki w biurze?

To że maseczki trzeba nosić w przestrzeniach publicznych nie budzi wątpliwości. A co zrobić w sytuacji jeśli pracodawca nie chce, aby jego pracownik nosił maseczki w biurze? Tu sytuacja jest mniej jasna.

Praca zdalna podczas kwarantanny tylko za zgodą?

Kwarantanna to ciężki okres zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Czy ten ostatni może wymagać pracy zdalnej od pracownika podczas kwarantanny?

Obrót ziemią rolną - co się zmieni a co zostanie po staremu

Czekająca na podpis prezydenta nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego znosi szereg nieprzemyślanych rozwiązań przyjętych w 2016 r. Jest to z pewnością krokiem w dobrą stronę. Krok ten jest jednak na tyle niewielki, że w przyszłości należy spodziewać się kolejnych zmian.