Bohdan Cywiński

Na pograniczach Europy – dawniej i dziś

Warto zastanowić się nad postacią autora tej relacji, Johanna Taubego, i nad zdumiewającymi losami jego rodu, wplecionymi w dzieje kilku narodów Europy Wschodniej, Północnej i Środkowej. I oczywiście – w historię Polski.

Błędy w myśleniu o Rosji

3 CZERWCA 1995: Władza niekontrolowana, z samej swej natury jest władzą nieobliczalną, a przez to i dla swoich poddanych, i dla sąsiednich państw, władzą groźną i niewiarygodną. A właśnie taka nieobliczalna jest polityka rosyjska.