Weronika Garniewicz

Wizner, Garniewicz: Czy prezes UOKiK zachęca do dłuższych terminów płatności?

Od wejścia w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, inicjującej krucjatę przeciwko zatorom płatniczym, minęło już ponad półtora roku. W międzyczasie prezes UOKiK głośno informował o wszczęciu kolejnych postępowań dotyczących opóźnień w płatnościach. Podmiotami kontrolowanymi są zasadniczo najwięksi przedsiębiorcy działający na polskim rynku.