Katarzyna Hall

Katarzyna Hall: Uwolnić szkołę

Dziś szczególnie potrzebne jest danie przestrzeni szkołom na zmiany oddolne, wychodzące naprzeciw lokalnym potrzebom – pisze była minister edukacji