Agata Eichler

Specjaliści ds. finansów chcą rozwijać kompetencje i karierę

Według nowego raportu przygotowanego przez AICPA & CIMA we współpracy z PwC w Europie Środkowo-Wschodniej, ponad połowa specjalistów ds. finansów bierze pod uwagę zmianę pracy by móc rozwijać swoją karierę. Jakie skutki niesie to dla organizacji i co firmy mogą zrobić, by zatrzymać najlepszych ludzi? Rozmawiamy z Jakubem Bejnarowiczem, dyrektorem regionalnym na Europę w AICPA & CIMA, które wspólnie tworzą Association of International Certified Professional Accountants.

Kto musi przygotować spis z natury

Z początkiem ubiegłego roku rozpocząłem prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie protetyki dentystycznej. Na rozwój działalności otrzymałem dotację z urzędu pracy w kwocie 20 000 zł. Czy dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy w związku z prowadzoną działalnością powinienem na koniec ubiegłego roku sporządzić spis z natury towarów i materiałów protetycznych, które zostały na stanie i skorygować zaliczki na podatek?

Jak opodatkować wynagrodzenie ukraińskiego pracownika?

Gdzie powinno być opodatkowane i oskładkowane wynagrodzenie ukraińskiego pracownika przebywającego na terytorium Ukrainy zatrudnionego przez polskiego pracodawcę?

Brak NIP na paragonie nie jest oczywistą omyłką

Jeśli nabywca otrzymał fakturę do paragonu, a oba dokumenty nie zawierały jego NIP, nie ma podstaw do wystawienia faktury korygującej ani nowej faktury zawierającej ten numer.

Jaką stawką opodatkować refakturowanie opłat za media

Jeżeli w wynajmowanych lokalach media rozliczane są na podstawie podliczników, bądź innych kryteriów jak powierzchnia nieruchomości czy liczba osób z niej korzystających, należy opodatkować je według właściwych stawek stosowanych przy ich dostawie.

Brak planu to planowanie porażki

Przyszłości firmy mogą zagrażać różnego rodzaju katastrofy – od klęsk żywiołowych, przez cyberataki, po niespodziewane decyzje ustawodawcze. Często niemożliwe jest ich uniknięcie, ale odpowiednie planowanie może pomóc zminimalizować szkody i problemy, jakie z nich później wynikają – twierdzi Jennifer H. Elder CPA, CGMA, współautorka książki „Faster Disaster Recovery: The Business Owner s Guide to Developing a Business Continuity Plan” i podpowiada, jak przygotować się do potencjalnej katastrofy by chronić finanse i reputację firmy.

Podatnicy oczekują przejrzystych zasad

Przedsiębiorcy potrzebują poczucia bezpieczeństwa w zakresie opodatkowania mówi Kinga Baran, Partner kierująca Działem Doradztwa Podatkowego Mazars w Polsce.

Przyszłość finansów nierozerwalnie związana z ESG

Dlaczego finanse odgrywają kluczową rolę w zrównoważonym rozwoju organizacji? Jak ESG wpływa na biznes i w jaki sposób specjaliści do spraw finansów mogą zmienić wyzwania w możliwości, które napędzą wzrost i umożliwią długoterminowe tworzenie wartości? Rozmawiamy z Jakubem Bejnarowiczem, dyrektorem regionalnym na Europę w Association International Certified Professional Accountants (Międzynarodowym Stowarzyszeniu Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), które reprezentuje AICPA & CIMA.

Sukces firm zależy od integracji strategii, ludzi i procesów

Firmy muszą wyjść poza tradycyjne sposoby zarządzania wydajnością, by budować swoją odporność w popandemicznej rzeczywistości i móc lepiej reagować na nagłe zmiany – wynika z nowego raportu „Reimagining Performance Management” opracowanego przez Association of International Certified Professional Accountants – Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości, reprezentujące AICPA & CIMA – oraz World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) – Światową Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

W jakim kierunku zmierzają Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

W najbliższych latach kluczowe będzie określenie granicy i wzajemnych zależności pomiędzy sprawozdawczością finansową i niefinansową w odniesieniu do zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem – mówi Małgorzata Matusewicz, Associate Partner w Dziale Audytu EY i ekspert EY ds. MSSF, należąca do EFRAG TEG (Grupy Ekspertów Technicznych w EFRAG).