Paweł Swoboda

Skuwanie niemieckiego tynku

Po 1945 roku na Ziemiach Odzyskanych usiłowano nadać polskie nazwy nie tylko miastom i wsiom, lecz także rzekom, lasom i najmniejszym wzgórzom. Z różnym skutkiem.