Piotr Niczko

Konsekwencje błędu w sztuce budowlanej a prawo sąsiedzkie

Zdarza się, że przy wznoszeniu budynku lub urządzenia zostaje przekroczona granica nieruchomości sąsiedniej. Istnieją środki prawne, które pozwolą uregulować taką sytuację.