Adam Redzik

Zasady awansu naukowego do zmiany

Relacje w przewodach doktorskich zostały odwrócone: to promotorowi zależy bardziej.