Łukasz Kołtuniak

UE: Widmo „Czexitu”

Nadchodzące wybory parlamentarne i prezydenckie w Czechach mogą stać się punktem zwrotnym w historii tego kraju, powodując radykalny, prorosyjski zwrot w polityce zagranicznej – twierdzi ekspert w dziedzinie Europy Środkowo-Wschodniej.