Natalia Jaworska

Nieruchomości: Wszystko o umowie przedwstępnej

- Chcę kupić konkretną nieruchomość, ale będzie to możliwe dopiero za pół roku. Czy już dziś mogę sobie zagwarantować przeprowadzenie planowanej transakcji przy pomocy umowy przedwstępnej. Proszę o informacje o takiej umowie: jakie elementy powinna zawierać i kiedy należy ją podpisać? Jakie roszczenia przysługują w razie uchylania się przez drugą stronę od zawarcia umowy przyrzeczonej – pyta pani Joanna.

Czy można sprzedać zezwolenie na prowadzenie całej apteki ogólnodostępnej jako przedsiębiorstwa

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca 2017 r., nadal budzi duże emocje. Nowe rozwiązania są ciągle przedmiotem wątpliwości pod kątem skutków, jakie finalnie wywołają. Jedną ze zmian, która spotkała się z pozytywnymi ocenami, jest możliwość przeniesienia na nabywcę zezwolenia na prowadzenie całej apteki ogólnodostępnej jako przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Upadek firmy może zależeć od liczby wierzycieli

Niemożliwe jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego dla dłużnika – przedsiębiorcy, który ma tylko jednego wierzyciela – wynika to ze stanowiska Sądu Najwyższego i znacznej części doktryny.

Wnioski o upadłość nie mają znaczenia dla celów windykacyjnych

Spłacenie długu przez dłużnika po złożeniu wobec niego wniosku o ogłoszenie upadłości nie będzie miało wpływu na dalszy bieg postępowania upadłościowego.