Katarzyna Burchacińska-Zając

Nowe pomysły na proces cywilny

Zatwierdzony plan rozprawy ma zastąpić zawiadomienia o terminach posiedzeń sądu. Skończy się również wzywanie pełnomocników do uzupełnienia braków formalnych pism procesowych.