Anna Grochowska

Ustawa o jawności – kłopot przedsiębiorców

Od początku prac nad projektem ustawy o jawności wątpliwości budzi powierzenie prezesowi UOKiK kompetencji do wymierzania przedsiębiorcom kar pieniężnych na wniosek szefa CBA – piszą adwokaci.