Helena Gajek

Jakie formalności w związku z unieważnieniem patentu

W październiku 2019 r. została przyjęta kolejna już w tym roku nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej. Tym razem zmiany dotyczą w większości patentów, a ich głównym celem jest ujednolicenie polskich przepisów dotyczących wynalazków z treścią Konwencji o patencie europejskim (KPE).