Piotr Podsiadło

Jak walczyć z problemami płynności finansowej firmy?

Ponad 110 tysięcy polskich firm zawiesiło działalność w pierwszym półroczu 2023 roku. Sytuacja w gospodarce staje się coraz trudniejsza. W takiej koniunkturze nawet firmy, które dotąd radziły sobie dobrze, mogą napotkać problemy z finansowaniem swojej bieżącej działalności. Na co powinny zwrócić uwagę i jakie działania zaradcze podjąć?

Raportowanie informacji o beneficjentach rzeczywistych w Niemczech – zmiany w zgłoszeniach

Od 2015 roku w Niemczech istnieje rejestr przejrzystości oparty na unijnych dyrektywach w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy1. W ciągu ostatnich trzech lat doszło jednak do kilku zmian legislacyjnych, które wpłynęły na charakter i procedurę zgłaszania beneficjenta rzeczywistego.

Niemiecka ustawa o opakowaniach i nowe obowiązki polskich firm

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy dostarczali towary w opakowaniach do konsumenta końcowego na terenie Niemiec i do Niemiec są zobowiązani do rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań LUCID.

Zmiany w prawie niemieckim ważne dla polskich firm

Niemieckie regulacje w zakresie ESG wpływają także na sytuację polskich przedsiębiorców sprzedających swoje towary za Odrą lub współpracujących z firmami niemieckimi. Konsekwencje dotyczą w szczególności dwóch ustaw: o opakowaniach i o dochowaniu należytej staranności w łańcuchu dostaw.

Piotr Podsiadło, Inga Talik: Druga szansa coraz bliżej

Poprawi się sytuacja aktywnych, świadomych wierzycieli. Bierni stracą.

Dla kogo restrukturyzacja? Pięć ważnych pytań i odpowiedzi

Możliwie szybkie podjęcie decyzji o rozpoczęciu programu naprawczego zwiększa szanse na przywrócenie dobrej kondycji przedsiębiorstwa. Jest wiele przykładów firm, które nie upadłyby, gdyby wcześniej zdecydowały się na podjęcie kroków restrukturyzacyjnych.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – czy nowa procedura będzie opłacalna dla przedsiębiorców?

Pomimo stopniowego znoszenia obostrzeń, skutki gospodarcze epidemii COVID-19 odciskają piętno na sytuacji finansowej wielu polskich przedsiębiorców.