Joanna Dziedzic-Bukowska

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność także dla firm

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadza zupełnie nowy mechanizm wykupu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste. Nowe regulacje wchodzą w życie już 31 sierpnia 2023 roku.

Pozwolenia budowlane: Jakie kary za zwłokę

Będą istotne zmiany w przypadku, gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania.

Stare pozwolenia na budowę nie stały się bezpieczne

Czy ten kto ma pozwolenie na budowę, po wejściu w życie nowego Prawa budowlanego, może spać spokojnie? Analiza przepisów przejściowych ustawy nowelizującej nie daje niestety pozytywnej odpowiedzi.