Aneta Frydrych

Kiedy dochodzi do naruszenia własności intelektualnej w sieci

W czasach, w których dostęp do baz internetowych jest powszechny, a korzystanie z dostępnych tam źródeł nieograniczone, może dochodzić do naruszeń własności intelektualnej – pisze Aneta Frydrych – Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Jak chronić wolność słowa w internetowych serwisach społecznościowych

Serwisy działają głównie w oparciu o wewnętrzne regulaminy, co nie pozwala na zapewnienie użytkownikom odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa oraz ochrony ich praw - pisze prawnik Aneta Frydrych, Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Konsekwencje niewykonania umowy przedwstępnej

Przystępując do zawarcia umowy przedwstępnej strony powinny poczynić starania o to, aby była ona zawarta nie tylko w odpowiedniej formie, ale również by jej treść odpowiadała wymogom ustanowionym dla umowy przyrzeczonej.

Naruszenie dobrego imienia przedsiębiorcy to czyn nieuczciwej konkurencji

Wraz z rozwojem działalności w internecie rośnie ryzyko rozpowszechniania wobec e-przedsiębiorcy nieprawdziwych informacji o nim. W takiej sytuacji warto skorzystać z przysługujących środków ochrony prawnej.

Praca zdalna na rzecz pracodawców zagranicznych: jak rozliczyć podatki i składki

Pracownik firmy zagranicznej, która nie ma siedziby ani przedstawicielstwa w naszym kraju, jest zobowiązany prawidłowo obliczyć i uiścić zaliczki na PIT.

Postępowanie w sprawach z zakresu własności intelektualnej – nowe regulacje

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg istotnych zmian w dziedzinie prawa własności intelektualnej. Powyższa regulacja stanowi wdrożenie dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Zmiany te weszły w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.