Jacek Ziembiński

Koronawirus a najem. Kto i kiedy może nie płacić czynszu

Już w momencie opublikowania projektu ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, wzbudził on burzę zarówno wśród prawników, jak i innych osób bezpośrednio dotkniętych stanem epidemii – pisze ekspert.

Zmiany w prawie nieruchomości - co oznaczają dla deweloperów i klientów

Gruntowne zmiany w zasadach nabywania ziemi rolnej, w tym tej w miastach, uchwalenie obszernej ustawy – Prawo wodne i specustawy mieszkaniowej, likwidacja użytkowania wieczystego dla nieruchomości – to tylko najistotniejsze zmiany, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich miesiącach.

Spółdzielnie mieszkaniowe: problem z likwidacją udziałów i wpisowego

Już dawno minął czas na dostosowanie treści statutów spółdzielni mieszkaniowych do nowych przepisów oraz zgłoszenie tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Grunty w mieście nie dla zwykłego obywatela

W sierpniu weszła w życie ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszka-niowych oraz inwestycji towarzyszących, która przyznała deweloperom szereg przywilejów niedo-stępnych dla innych podmiotów. Jeśli wywrze ona skutki zamierzone przez jej pomysłodawców, rozwój rynku budownictwa mieszkaniowego będzie trwał nadal, a inwestorzy będą budować jesz-cze więcej i jeszcze szybciej. Ustawa niestety nie wprowadziła ułatwień w nabywaniu ziemi rolnej dla innych niż deweloperzy podmiotów.