Jerzy Regulski

Prof. Regulski: Zakazy i nakazy nie poprawią sytuacji samorządów

Podstawą samorządności jest zapewnienie obywatelom swobody decyzji w sprawach, które ich dotyczą. Zakazy i nakazy nie poprawią sytuacji. Zmiany muszą iść w innym kierunku – pisze prof. Jerzy Regulski.