Piotr Wielgomas

Jak motywować pracowników różnych pokoleń?

Pracownicy, szczególnie w firmach wielopokoleniowych mają różne potrzeby i cele. "Dla starszych pokoleń ważna jest stabilność zatrudnienia, reputacja firmy w jakiej pracują i przewidywalność ich losów. Dla ludzi młodych zmiana jest rzeczą normalną, wpisaną w dna pracownicze". Komentują Piotr Wielgomas, Prezes Zarządu w Bigram i Marcin Piasecki z "Rzeczpospolitej"