Łukasz Bromirski

Wyzwolić potencjał internetu rzeczy

Czasy, gdy bezpieczeństwo sieci przemysłowych można było zapewnić, izolując je od internetu, to już przeszłość.