Françoise Thom

„Beria. Oprawca bez skazy" Françoise Thom - fragment książki

Ławrientij Beria lubił mawiać, utrzymując, że powołuje się na Stalina: „Trzeba mieć bombę, ale to nie znaczy, że się nią posłużymy".