Agata Mierzwa

Dzieło musi mieć indywidualny charakter

Jeżeli dla zlecającego pracę liczy się jej ilość i zaangażowanie wykonawcy przekładające się na wymaganą staranność, mamy do czynienia ze świadczeniem usługi, a nie dziełem.

Obowiązkowe umowy o pracę w przetargach publicznych

Po zmianach wprowadzonych nowelizacją Prawa zamówień publicznych, zamawiający jest zobowiązany zawrzeć w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane żądanie, aby wykonawca (a także podwykonawca) zatrudniał osoby realizujące zamówienie na umowę o pracę. Wymóg ten przysparza jednak w praktyce wielu problemów.

Zamówienia publiczne: fakultatywne przesłanki wykluczenia

Fakultatywne przesłanki wykluczenia w zakresie prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym zostały wprowadzone do prawa zamówień publicznych bez pogłębionej weryfikacji stosownych przepisów. Znikoma jest więc możliwość ich praktycznego zastosowania.

Sąd Najwyższy: przedawnią się składki, ale nie ubezpieczenia ZUS

Decyzję ustalającą obowiązek ubezpieczeń społecznych ZUS może wydać po wielu latach. Przedawnienie składek za ten okres nie stanowi tu przeszkody.

ZUS odmawia studentom zleceniobiorcom pracującym za granicą poświadczenia

ZUS odmawia studentom zleceniobiorcom pracującym za granicą poświadczenia, że podlegają naszemu ustawodawstwu ubezpieczeń społecznych. To skutek opinii resortu pracy przyjętej z pominięciem unijnych przepisów.

Wolny 2 maja bez urlopu wypoczynkowego

Jeśli pracodawca nie widzi sensu otwierania firmy w dniu przypadającym między świętami, nikt go do tego nie zmusi. On z kolei nie zmusi pracowników, żeby tego dnia skorzystali z urlopu wypoczynkowego.

Składki: wykonanie decyzji ZUS nie wpływa na skuteczność odwołania

Płatnik, który czeka z opłaceniem składek do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, naraża się na zapłatę odsetek. Uniknie tego, wykonując decyzję ZUS od razu. Odwołanie nie staje się przez to bezprzedmiotowe.