Katarzyna Sawicka

Jak poprawnie wypełnić formularz TPR i nie narazić się fiskusowi

Mimo wskazówek i informatora Ministerstwa Finansów wypełnienie obowiązków związanych z cenami transferowymi przysparza podatnikom licznych problemów. Podpowiadamy, jak sobie z nimi poradzić.

Czym są analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny stron

Aby prawidłowo udokumentować transakcję i następnie ustalić jej porównywalność z innymi przedsięwzięciami, należy ustalić jakie funkcje i role pełnią jej uczestnicy oraz jakie ponoszą ryzyka.

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych: prewencja jest tak samo istotna jak ściganie

Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która ma zastąpić dotychczasową, bardzo rzadko stosowaną w praktyce ustawę, został przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu 11 stycznia 2019 r. Sejm kilka dni później skierował projekt na ścieżkę legislacyjną. Jest bardzo realna perspektywa wejścia jej w życie jeszcze w tym roku.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - nowe obowiązki dla firm

Do 9 listopada do podmiotów z najważniejszych sektorów gospodarki powinny trafić decyzje administracyjne. Zacznie się odliczanie czasu na dostosowanie do nowych wymogów – piszą eksperci.

Prywatności w pracy nie można wykluczyć

Wprowadzenie zakazu używania urządzeń służbowych do celów prywatnych czy też ogólnego zakazu korespondencji prywatnej w pracy – niezależnie, z jakiego urządzenia się odbywa – nie oznacza automatycznie, że pracodawca ma dostęp do komunikacji służbowej pracownika.

Inspektor ochrony danych osobowych i administrator bezpieczeństwa informacji - kiedy wystarczy jeden z nich

Inspektor ochrony danych to nowa instytucja służąca wypełnianiu zadań z zakresu zapewnienia działania różnych podmiotów zgodnie z prawem oraz do współpracy z organem nadzoru.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Dzięki prawu do przenoszenia danych, osoby uprawnione będą mogły zarządzać informacjami o sobie, a także wykorzystywać je do celów prywatnych.

Jakie kary za naruszenie regulacji o ochronie danych osobowych

Za złamanie obowiązujących przepisów regulujących ochronę danych osobowych przedsiębiorcom grożą sankcje o charakterze karnym, administracyjnoprawnym, jak i cywilnoprawnym. Z dniem wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) sankcje te się zmienią na niekorzyść przedsiębiorców. RODO wprowadza bowiem bardzo wysokie kary finansowe.

Dane osobowe w Unii Europejskiej: warto obronić się przed sankcjami

Odpowiednie ukształtowanie środków ochrony danych może mieć kluczowe znaczenie dla uniknięcia lub zmniejszenia sankcji pieniężnych przewidzianych w unijnym rozporządzeniu.

Dane osobowe - nowe zasady przetwarzania

Wprowadzenie do systemu ochrony danych osobowych jednolitego katalogu zasad jest źródłem nowych obowiązków ciążących na administratorach i innych podmiotach przetwarzających dane.