Ewa Jakubczyk-Cały

Mniejsi klienci stracą wsparcie, a firmy audytorskie - cenne kadry

W przypadku wprowadzenia zakazu wykonywania usług dodatkowych przez audytora dla spółek badanych, restrykcyjność takich regulacji będzie krokiem w niedobrym kierunku – twierdzą eksperci z średniej wielkości firm audytorskich.

Audyt pod nadzorem

Wymuszone przez dyrektywę Unii Europejskiej nowe standardy sprawozdawczości zaostrzają wymogi audytu spółek – pisze prezes zarządu PKF Consult.