Marcin Przybysz

Marcin Przybysz: Reparacje. Wybierzmy przyszłość

Sfinansowanie przez Berlin w Polsce służby ochrony i wsparcia ludności mogłoby przeciąć węzeł gordyjski, jakim jest sprawa reparacji - pisze adwokat.

Ustawa o sporcie uzna e-sport za sport

Wkrótce aktywność intelektualna będzie sportem.

Obowiązki przedsiębiorcy wobec konsumentów: strona internetowa i konto użytkownika jako trwały nośnik

Czy przekazanie informacji konsumentom na stronie internetowej w ramach indywidualnego konta użytkownika spełnia warunek ich utrwalenia na „trwałym nośniku"? UOKiK wydał niedawno istotny pogląd w tej kwestii.

Gdy e-sklep nie ma towaru, który zamawia klient

Zdarza się, że konsument zamówił produkty, które już w chwili składania przez niego zamówienia przestały być dostępne w magazynie. Takie przypadki mogą powodować kłopotliwą dla przedsiębiorcy sytuację, gdyż nie jest on w stanie zrealizować umowy sprzedaży.

Konkurs w internecie nie może mieć cech gry hazardowej

Przedsiębiorca organizujący konkurs w sieci powinien się przede wszystkim upewnić, że nie będzie on miał cech gry hazardowej.

Uważaj na niedozwolone klauzule umowne

Prowadząc komercyjną działalność w internecie, warto pamiętać o ograniczeniach wynikających z ochrony praw konsumenta, w tym o zakazie stosowania w relacji z nieprofesjonalnymi klientami niedozwolonych postanowień umownych.

Czy to jest koniec umów zawieranych przez telefon

Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie kontraktu przez telefon, to ma obowiązek potwierdzić jego treść utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku.