Aleksandra Krajewska

Mniej praw i więcej obowiązków dla kontrolowanego podatnika

W ramach kontroli celno-skarbowej pozbawiono przedsiębiorców prawa do złożenia zastrzeżeń do wyniku lub protokołu kontroli. Tym samym, ograniczona została możliwość realnej obrony ich interesów.

NSA: parkowanie pod domem nie wyklucza pełnego odliczenia VAT

Firma ma prawo odliczyć 100 proc. podatku pomimo tego, że samochód służbowy jest wykorzystywany na dojazdy pracownika z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i odwrotnie.

Odliczenie VAT za garażowanie służbowego auta w domu pracownika

Sądy administracyjne mają inne zdanie niż skarbówka. Dopuszczają pełne odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami służbowymi, gdy są one garażowane w miejscu zamieszkania określonych kategorii pracowników.